مقالات

برای شروع چه سازی تهیه کنیم؟

برای شروع چه سازی تهیه کنیم؟

/
در تمام سال هایی که مشغول تدریس بوده ام، متاسفانه شاهد یک خط و نگ…
اولین قدم در آموزش سازدهنی

اولین قدم در آموزش سازدهنی

/
برای آموزش سازدهنی (به طور کلی موسیقی) در ابتدا باید بدانیم که یادگی…